Usluge internet marketinga

Internet marketing je oblik marketinga koji koristi internet za oglašavanje proizvoda i usluga.

Mi Vam nudimo usluge kompetnog internet marketinga (reklamiranje na Google, otvaranje i održavanje stranica svih društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter…), izradu reklama za Facebook, deljenje objava, uploadovanje sadržaja na Youtube, postavljanje firme na Google mape i mnoge druge usluge.

Više od milijardu ljudi koristi Facebook. Na osnovu njihovog mesta stanovanja, starosti, polu i interesima možemo Vas predstaviti ljudima koji su zainteresovani za Vaše proizvode i usluge. Facebook je sredstvo ekonomskog profita i jedan od alata za povećavanje publiciteta Vaše firme.

Za više informacija kontaktirajte nas.